VÅRA PORTFÖLJBOLAG


Våra helägda dotterbolag 
________________________________________________________________________

Konsult Rekonstruktion Operating Support System Nordic AB (KROSS). KROSS har utvecklat en teknisk plattform som genom avancerade algoritmer identifierar företag med betalningsproblem på ett tidigt stadium.

Svensk Företagsrekonstruktion. Verksamheten är fokuserad på att hjälpa företag med betalningssvårigheter i samband företagsrekonstruktioner. Erbjudandet innefattar rådgivning inom områden såsom juridik ekonomistyrning, marknadsföring, försäljning och entreprenörskap.
Tidig identifikation i kombination med en allsidig rådgivning har varit nyckelfaktorer till att 65 % av Svensk Företagsrekonstruktions rekonstruktioner har varit framgångsrika, vilket inneburit att flera hundra företag har räddas på tre år. www.svenskrekonstruktion.se

Front Accounting. Bokförings- och redovisningsbyrå med specialistkunskaper inom ekonomistyrning och turn arounds.Våra intressebolag
________________________________________________________________________

 The Great Wild AB (publ). The Great Wild vill bli en kombination av Airbnb och Facebook för jägare, en växande köpstark målgrupp. The Great Wild har efter en kraftfull expansion av sin app intagit positionen som Nordens största digitala jaktplattform. Bolaget planerar för att notera Bolagets aktie vid en lämplig handelsplats, t ex NGM Nordic MTF, under Q4 2017/Q1 2018. www.thegreatwild.com

Stockaboo AB. Stockaboo är en aktiechatt för diskussioner kring aktier och finans. Stockaboos användare diskuterar antingen via deras mobilapp eller direkt i en webbläsare. Varje företag som finns listat på någon av de svenska listorna har sin egen kanal, där aktieägare och andra intresserade kan föra diskussioner om bolaget i fråga. Stockaboo har avtal med flera leverantörer av pressmeddelanden och nyheter, som publiceras i respektive bolags kanal direkt de släpps. www.stockaboo.com

Financial Transactions Control Systems AB (publ). FTCS är en bankplattform där omedelbara transaktioner s.k. instant med tillstånd från Finansinspektionen att hantera e-money. www.FTCS.se

Konkurs.se. Domän och portal för kunskap kring konkurs och rekonstruktion.

 

Kontakt

FrontOffice Nordic AB
Birger Jarlsgatan 60
114 29 Stockholm
Tel: 08-121 380 81

Prenumerera på våra nyheter

Typ av information: