Investerar i Narrative

FrontOffice, som tidigare kontrakterats för att bistå Narrative med bolagets rekonstruktion, investerar nu tillsammans med ALMI i Narrative. Parterna har kommit överens om att inte kommunicera villkoren för investeringen. Narrative är en Sveriges mest uppmärksammade hårdvarustartups. Bolagets lilla kamera, som användaren fäster på kroppen, har lockat investerare att stoppa in cirka 90 miljoner kronor i…

Kommuniké extra bolagsstämma 20 juli 2016

FrontOffice Nordic AB (publ) har i dag, den 20 juli 2016, hållit extra bolagsstämma där stämman beslutade om ändra bolagsordningen samt bemyndigade bolagsstämman att fatta beslut av nyemission. Bolaget har ingått ett investeringsavtal med Peter Gyllenhammar AB som i huvudsak innebär att bolaget emitterar 1 425 000 inlösenbara preferensaktier till Peter Gyllenhammar AB till en…

Turn-around av Narrative AB

FrontOffice Nordic AB (publ) har engagerats av ledningen i Narrative AB för att leda bolagets turn-around. FrontOffice kommer att fungera som Narrative ABs konsult i den turnaround-process som inleddes igår med en ansökan om företagsrekonstruktion. Arbetet kommer att fokusera på en långsiktig lösning för bolagets finansiering. Under uppdraget kommer FrontOffice jobba nära den av tingsrätten…