Kommuniké extrabolagsstämma i intressebolaget Abelco

Fredagen den 21 oktober 2016 höll FrontOffice Nordic AB (publ)s intressebolag Abelco AB (publ), en extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman fattade enhälligt beslut om att anta styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen. Nedanstående paragrafer kom att ändras. Tidigare lydelse: ”§ 1 Firma Bolagets firma är Abelco AB. Bolaget är pulikt (publ). § 2 Säte Styrelsen…

Information om föreslagna styrelseledamöter i intressebolaget Abelco

Styrelsen för intressebolaget Abelco AB (publ) har publicerat ett pressmeddelande avseende förslag på nya styrelseledamöter inför den kommande bolagstämman som kommer att hållas fredagen den 21 oktober. Till ny styrelse i FrontOffice intressebolag Abelco föreslås Bengt Lagergren, Johan Lund och Henrik Sundewall. Bengt Lagergren har en bred erfarenhet av strategiutveckling, både från styrelsearbete men även…