Övertecknad nyemission i intressebolaget Abelco

FrontOffice Nordic AB (publ)s intressebolage Abelco AB (publ) unä till Abelco Investment Group AB (publ) avslutade i måndags sin företrädesemission. Vid sammanställning av utfallet konstateras att emissionen om 8,1 MSEK tecknats till 13,6 MSEK vilket innebär en teckningsgrad om 168 procent. Emissionsbeloppet tecknades till 92 procent av befintliga aktieägare. Emissionen tillför bolaget drygt 8,1 MSEK…

Korrigering av halvårsrapport 2016

I samband med arbetet av niomånadersrapporten 2016 har ledningen för FrontOffice Nordic AB (publ) uppmärksammats på att ett fel hade smugit sig in kassflödesdelen av halvårsrapporten Felet bestod framförallt i att en kvittning inte hade hanterats på ett korrekt sätt. Detta medförde att  det egna kapitalet som uppgavs i rapporten var lägre än i verkligheten.…

Publicerar emissionsmemorandum för intressebolaget Abelco

FrontOffice Nordic AB (publ)s intressebolag Abelco har publicerat sitt emissionsmemorandum för den tidigare kommunicerade nyemissionen. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med 3 november 2016 till och med den 21 november 2016. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för fastställande av vem som ska…