Publicerar emissionsmemorandum för intressebolaget Abelco

FrontOffice Nordic AB (publ)s intressebolag Abelco har publicerat sitt emissionsmemorandum för den tidigare kommunicerade nyemissionen. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med 3 november 2016 till och med den 21 november 2016. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för fastställande av vem som ska…