Övertecknad nyemission i intressebolaget Abelco

FrontOffice Nordic AB (publ)s intressebolage Abelco AB (publ) unä till Abelco Investment Group AB (publ) avslutade i måndags sin företrädesemission. Vid sammanställning av utfallet konstateras att emissionen om 8,1 MSEK tecknats till 13,6 MSEK vilket innebär en teckningsgrad om 168 procent. Emissionsbeloppet tecknades till 92 procent av befintliga aktieägare. Emissionen tillför bolaget drygt 8,1 MSEK…