FrontOffice Nordic AB (publ) köper ut samägt investmentbolag från Peter Gyllenhammar AB (PGAB)

”Vi kan konstatera att det har visat sig onödigt kostsamt och tungrott att bygga en särskild struktur och beslutsprocess kring det med PGAB samägda investmentbolaget Reficere Kapital AB och att vi därför gemensamt beslutat att istället samarbeta på ad hoc-basis kring de projekt som kontinuerligt utvärderas. Det viktigaste för våra kunder är att vi kan…