FrontOffice Nordic AB (publ) offentliggör memorandum inför fullt säkerställd spridningsemission med start 1 februari 2018

FrontOffice AB (Publ) offentliggör memorandum Styrelsen i FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice” eller ”Bolaget”) genomför en spridningsemission för att bredda ägarbasen och ta in tillväxtkapital. Bolagets tidigare kommunicerade teckningskurs om 3,00 kr/aktie justeras till 2,54 kr/aktie i den förestående nyemission av B-aktier (”Erbjudandet”). Bolaget meddelar vidare att Erbjudandet är säkerställt till 100 % genom ett…

FrontOffice Nordic AB (publ) i unikt samarbete med FundedByMe

FundedByMe och FrontOffice Nordic AB (publ) FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) samarbetar i sin nyemission med crowdfundingplattformen FundedByMe för att nå ut till fler potentiella investerare.  Den 1 – 23 februari genomför FrontOffice en spridningsemission i syfte att resa kapital inför kommande investeringar och för att bredda ägarbasen. FundedByMe kommer att användas som en av kanalerna för…

FrontOffice Nordic AB (publ) optionsprogram för anställda fulltecknat

FrontOffice Nordic AB (publ) optionsprogram för anställda fulltecknat FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) meddelar att teckningen av teckningsoptioner i bolaget, beslutad av extra bolagsstämma den 29 november 2017, har avslutats. Programmet, som riktas till medarbetare i FrontOffice och dess helägda dotterbolag, har tecknats till 100 %. Om samtliga optioner nyttjas för teckning av nya aktier…