FrontOffice Nordic AB (publ) helägda dotterbolag Svensk Företagsrekonstruktion AB vinner ny kundorder

Ordervärdet för Svensk Företagsrekonstruktion ligger i spannet 0,5 – 1,5 MSEK. Svensk Företagsrekonstruktion är ett helägt dotterbolag till FrontOffice och hjälper företag med tillfälliga finansiella problem att undvika konkurs. En företagsrekonstruktion är en mycket effektiv väg framåt eftersom alla skulder fryses under rekonstruktionen och inga fordringsägare kan sätta företaget i konkurs. Därigenom skapas tid för…