FrontOffice Nordic AB (publ) genomför ytterligare investering i FTCS

FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) utökar sitt innehav i fintechbolaget Financial Trancations Control Systems Sweden AB (publ) (FTCS) genom att delta i en kontant riktad nyemission om 3 MSEK motsvarande 250 000 nya aktier (12 SEK/aktie). Investeringen genomförs på en bolagsvärdering av FTCS om ca 305 MSEK. FrontOffice totala innehav i FTCS efter genomförd investering motsvarar…