FrontOffice genomför riktad kvittningsmission till Fintechinvesterare

FrontOffice genomför riktad kvittningsmission till Fintechinvesterare Styrelsen i FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) har, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämma som hölls 29 november 2017, beslutat om en riktad kvittningsemission till Mathias Van Huuksloot om totalt 4 509 000 SEK och 1 409 063 aktier till kursen 3,20. I samband med FrontOffice förvärv av…