FrontOffice satsar vidare på FinTech – utökar sitt innehav i FTCS till 9,98%

FrontOffice satsar vidare på FinTech – utökar sitt innehav i FTCS till 9,98% FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) utökar sitt innehav ytterligare i FinTech-bolaget Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ) (FTCS) genom förvärv av 1 575 000 befintliga aktier, motsvarande 18 900 000 SEK (12 SEK/aktie). Samtidigt skapas ett nytt affärsområde inom FrontOffice som…

FrontOffice portföljbolag FTCS sluter avtal med brasiliansk bank

FrontOffice portföljbolag FTCS sluter avtal med brasiliansk bank FrontOffice Nordic AB:s (publ) portföljbolag, Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ) (”FTCS”) har nyligen slutit licensavtal avseende sin egenutvecklade transaktionsplattform till den brasilianska banken, Banco BS2. Avtalet beräknas vara värt 300 miljoner SEK årligen i intäkter för FTCS vid full utrullning av plattformen. Brapago Payments do Brasil,…

Delårsrapport januari – mars 2018

Delårsrapport januari – mars 2018 SAMMANFATTNING AV FRONTOFFICEKONCERNEN FÖR JANUARI – MARS 2018 • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 2 018 KSEK (2 079 KSEK) • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3 430 KSEK (-717 KSEK) • Resultat per aktie -0,24 SEK (-0,01 SEK) • Antalet utestående aktier per 2018-03-31 var 15 290 996* st…

Annullerat investeringsavtal

Annullerat investeringsavtal   FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) ingick den 20 februari 2018 ett investeringsavtal avseende 25 % av aktierna i Semantiko (MTWABP Sweden AB). FrontOffice har valt att inte fullfölja investeringsavtalet och tidigare kommunicerat avtal upphör. FrontOffice kommer dock fortsatt att vara kund till Semantiko och fortsatt använda deras tjänster. Investeringsavtalet som kommunicerats  den…