Aktieägare ingår lock up-avtal om 2,035 miljoner B-aktier

En större aktieägare i FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) har ingått ett frivilligt lockup-avtal t.o.m. juni 2019 på totalt cirka 2,035 miljoner B-aktier, motsvarande ca 7,7 % av utestående B-aktier i FrontOffice. Lock up-avtalet innebär att aktieägaren förbinder sig att inte avyttra eller på annat sätt förfoga över de omfattade aktierna innan 13 juni 2019.…