Kommuniké från extra bolagsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ)

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ) 556935-4946 den 16 oktober 2018. FrontOffice Nordic AB (publ) har i dag avhållit extra bolagstämma. Stämman fattade enhälligt nedan beslut. Val till styrelse och revisorsval Stämman utsåg Johan Gorecki till styrelseledamot intill nästkommande årsstämma. Information om utsedd ledamot Johan Gorecki (f.1974) Johan är medgrundare av GlobalForum och…