FrontOffice tecknar investeringsavtal om 52 miljoner kronor med GEM Global Yield Fund

FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) och GEM Global Yield Fund LLC SCS (”GEM”) har ingått ett investeringsavtal där GEM, vid FrontOffice påkallande, förbinder sig att under en period om 36 månader investera upp till 52 MSEK i FrontOffice. “Samtidigt som konjunkturen börjar svaja och konkurserna ökar, knyter vi genom avtalet med GEM till oss en…

Delårsrapport januari – september 2018

SAMMANFATTNING AV FRONTOFFICEKONCERNEN FÖR JULI – SEPTEMBER 2018 • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 4 288 KSEK (3 317 KSEK) • Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 853 KSEK (3 331 KSEK) • Resultat per aktie 0,07SEK (0,22 SEK) SAMMANFATTNING AV FRONTOFFICEKONCERNEN FÖR JANUARI – SEPTEMBER 2018 • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden…

Johan Lund invald i QuickBits styrelse

Johan Lund, VD i FrontOffice Nordic AB (publ) valdes under QuickBit eu AB (publ) (”QuickBits”) extra stämma in som ordinarie styrelseledamot. Extra stämman hölls i Stockholm den 6 november. ”FrontOffice är en aktiv investerare och det betyder att vi tillför både strategisk och operativ kompetens till våra portföljbolag. Det är ett sätt för oss att säkerställa att…

Svensk Företagsrekonstruktion slår försäljningsrekord – 2,6 miljoner i ordervärde under oktober

Som ett led i att konkurserna stadigt har ökat senaste månaderna stänger FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) helägda dotterbolag, Svensk Företagsrekonstruktion, oktober med nytt försäljningsrekord. Totalt estimerat ordervärde under oktober landar på cirka 2,6 miljoner kronor. ”Det är jättebra att fler företagsledare har förstått fördelarna med företagsrekonstruktion. Det är inte bara värden för bolaget som…