Johan Lund invald i QuickBits styrelse

Johan Lund, VD i FrontOffice Nordic AB (publ) valdes under QuickBit eu AB (publ) (”QuickBits”) extra stämma in som ordinarie styrelseledamot. Extra stämman hölls i Stockholm den 6 november. ”FrontOffice är en aktiv investerare och det betyder att vi tillför både strategisk och operativ kompetens till våra portföljbolag. Det är ett sätt för oss att säkerställa att…