Delårsrapport januari – september 2018

SAMMANFATTNING AV FRONTOFFICEKONCERNEN FÖR JULI – SEPTEMBER 2018 • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 4 288 KSEK (3 317 KSEK) • Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 853 KSEK (3 331 KSEK) • Resultat per aktie 0,07SEK (0,22 SEK) SAMMANFATTNING AV FRONTOFFICEKONCERNEN FÖR JANUARI – SEPTEMBER 2018 • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden…