Svensk Företagsrekonstruktion vinner nya order om totalt 1,3 miljoner

FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) helägda dotterbolag, Svensk Företagsrekonstruktion har vunnit nya kundorder med ett gemensamt estimerat ordervärde om cirka 1,3 miljoner. Bolagen är verksamma inom bygg, transport och fastighet/fastighetsskötsel. ”Av de bolag som kontaktar oss så finns det fortfarande en viss överrepresentation av branscherna bygg och fastighet. I byggprojekt är det ofta många olika…