FrontOffice utökar sitt ägande i snabbväxande QuickBit

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) utökar sitt ägande i QuickBit eu AB (publ) (”QuickBit”) genom att förvärva 2 000 000 befintliga aktier á 2,40 SEK. FrontOffice totala innehav i QuickBit uppgår efter förvärvet till 10,3 % (aktier och röster). Förvärvet regleras genom en riktad nyemission av 3 636 363 B-aktier i FrontOffice till teckningskursen 1,32 SEK/aktie. Förvärvsavtal…