FrontOffice övergår till hel- och halvårsrapportering

Styrelsen i FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) har med anledning av försäljningen av helägda dotterbolag beslutat att tillsvidare endast publicera hel- och halvårsrapporter. Detta innebär således att nästa rapporttillfälle är 21 augusti 2019. Med anledning av försäljningen av FrontOffice dotterbolag, kommer den löpande verksamhet inte ha samma transaktionsintensitet som tidigare och därmed kommer inte resultatet…