Nytt avsnitt av FrontOffice videoblogg

Idag publiceras ett nytt avsnitt av FrontOffice Nordic AB (publ) videoblogg.I detta avsnitt diskuteras bl.a. avyttringen av de helägda dotterbolagen och omställningen från turnaround till tillväxt och fintech. Videobloggen hittar du på FrontOffice hemsida: https://www.frontofficenordic.se/videoblogg/ I videobloggen diskuterar vi tidigare publicerad information. Om något videoblogginlägg innehåller kurspåverkande information, publicerar FrontOffice först ett pressmeddelande enligt gällande…

Oren revisionsberättelse för 2018-års årsredovisning för FrontOffice Nordic AB (publ)

Bolagets revisor Ernst & Young AB har idag till FrontOffice Nordic AB (publ.) lämnat en s.k. oren revisionsberättelse till årsredovisningen 2018. Revisionsberättelsen avser revisionen för räkenskapsåret 2018 och avviker från standardformuleringen avseende bolagets interna kontroller, samtidigt som revisorn noterar att identifierade brister har åtgärdats och nya rutiner skapats. Revisorn tillstyrker att styrelsen och verkställande direktören skall…

FrontOffice korrigerar bokslutskommuniké, januari – december 2018 med anledning av tidigare kommunicerade avyttringar

FrontOffice Nordic AB (publ) publicerade bokslutskommuniké för 2018 den 20 februari. I årsredovisningen korrigeras värdet ner på ett antal poster. Totalt resultatpåverkande om 9,9 MSEK. I samband med bolagets renodling mot investeringar inom fintech och betallösningar har avyttring av icke-strategiska innehav gjorts under första delen av 2019 mot kontant likvid om 10 miljoner kronor. Som en direkt följd…