Kommuniké från årsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ) 16 maj 2019

Vid årsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ) (”Bolaget”) som avhölls den 16 maj 2019 kl. 14.00 i Stockholm, beslutades i huvudsak: att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att disponera Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2018, att  arvode…