Erbjudande om teckning i QuickBit eu AB (publ) med förtur för aktieägare i FrontOffice Nordic AB (publ)

I linje med QuickBit eu AB publ (”QuickBit”) planer kring en kommande notering har styrelsen för QuickBit eu AB idag fattat beslut om en nyemission utan företräde för befintliga ägare. Aktieägare i FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) kommer att erhålla förtur vid tilldelning enligt beskrivet nedan. Syftet med emissionen är att uppnå en spridning av ägandet…