QuickBit eu AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för räkenskapsåret juli 2018 – juni 2019

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) portföljbolag QuickBit eu AB (publ) publicerade idag sin bokslutskommuniké för räkenskapsåret juli 2018 – juni 2019. Resultatet efter finansiella poster för verksamhetsåret uppgår till 47 978 781 kronor (-7 555 848 kronor). Nettoomsättningen för verksamhetsåret var 2 353 916 620 kronor (6 737 330 kronor). Här kan du läsa hela QuickBits bokslutskommuniké: http://news.cision.com/se/quickbit-eu-ab STARK VINSTTILLVÄXT I…