FrontOffice förvärvar aktier i QuickBit

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) utökar sitt innehav i fintech-bolaget QuickBit eu AB (”QuickBit”) genom att förvärva 67 072 aktier. Förvärvet skedde över marknaden till kursen 14,04 kr till ett totalt värde om 941 600 sek. FrontOffice totala innehav i QuickBit uppgår till 6 238 908 aktier och 4 713 000 teckningsoptioner (tidigare kommunicerat antal teckningsoptioner i pressmeddelande 19…

Halvårsrapport januari – juni 2019

SAMMANFATTNING AV FRONTOFFICEKONCERNEN FÖR JANUARI – JUNI 2019 • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 1 908 KSEK (4 186 KSEK) • Resultat efter finansiella poster uppgick till – 2 017 KSEK (- 3 459 KSEK) • Resultat per aktie – 0,062SEK (-0,15 SEK) Omsättning i dotterbolag är beaktat fram till avyttring. Antalet utestående aktier…