Sven Hattenhauer blir COO på FrontOffice

Som ett led i sin satsning på investeringar i fintechbolag stärker Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) (”Frontoffice”) sin organisation med Sven Hattenhauer som operativ chef (Chief Operating Office/ COO). Sven kommer tidigare från rollen som VD och koncernchef på investmentbolaget Abelco Investment Group. FrontOffice har under det senaste året renodlat sin verksamhet för att inriktas…

FrontOffice investerar i Vopy Technology AS

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB publ (”FrontOffice”) har förvärvat ca 8 % av det norska fintechbolaget Vopy Technology AS (”Vopy”) (www.vopy.com). Vopy bygger på unik och patenterad teknik och bolaget innehar ett s.k. BIN-avtal inom den Europa-gemensamma betalmarknaden Single Euro Payments Area (SEPA) och kan därmed erbjuda finansiella tjänster över hela Europa. Deras licens omfattar både…

FrontOffice genomför kvittningsemission

Styrelsen i FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 maj 2019, den 12 december 2019 beslutat om en kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt för att reglera leverantörs- och lånefordringar om totalt ca 2,47 MSEK. Fordringarna kvittas mot 845 186 aktier av serie B till en teckningskurs om…