QuickBit förvärvar BitRate Invest OÜ och etablerar nytt verksamhetsområde med stark potential för lönsam tillväxt och förstärkt kassaflöde

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) portföljbolag QuickBit eu AB (publ) (“QuickBit”) har den 27 januari 2020 ingått avtal om förvärv av BitRate Invest OÜ (”BitRate”). Genom förvärvet av BitRate säkrar QuickBit kontroll över hela transaktionsflödet samt skapar en bas för fortsatt framgångsrika produktlanseringar. I och med förvärvet etableras ett nytt verksamhetsområde med fokus på transaktioner…