FrontOffice utökar sitt innehav i QuickBit

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) har utökat sitt innehav i QuickBit eu AB (publ) genom att förvärva 86 975 aktier till en snittkurs om 11,47 kr, motsvarande en total köpeskilling om 997 649 kr. Förvärvet skedde över marknaden. ”I och med det inlösenavtalet och de förvärv som QuickBit nyligen kommunicerat så ser framtiden minst sagt spännande…

Bokslutskommuniké januari- december 2019

FrontOffice är ett börsnoterat investmentbolag med aktiva ägarintressen i noterade och onoterade mindre företag verksamma inom fintechsektorn. Under 2019 noterades QuickBit på NGM, ett av FrontOffice största innehav. Noteringen blev framgångsrik och synliggjorde ett stort övervärde i FrontOffice portfölj. Här kan du ladda ner rapporten >>>> Delårsperioden, 1 juli–31 december 2019 Bolagets nettoomsättning uppgick under delårsperioden till 0,3…

Ett händelserikt kvartal för QuickBit

Investmentbolaget FrontOffice Nordic portföljbolag, QuickBit eu AB släppte idag sin kvartalsrapport för det andra kvartalet. QuickBit har under perioden genomfört sitt första förvärv samt omförhandlat avtalsvillkoren med bolagets inlösenpartner. Det nya avtalet stärker kassaflöde och bruttovinst kommande perioder. Andra kvartalet, 1 oktober–31 december 2019 i sammandrag • Nettoomsättningen uppgick till 1 462,4 Mkr (476,9). • Rörelseresultatet…

FrontOffice säkrar delfinansiering om 9 miljoner

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) har under senaste tiden presenterat en rad nya investeringar. För att säkerställa kommande kapitalbehov har bolaget nu stängt en del av sin planerade finansieringsrunda genom lån om totalt 9 miljoner sek. Som en del i FrontOffice övergripande plan för investeringar inom fintech och blockchain är en finansieringsplan satt för nuvarande…