Ett händelserikt kvartal för QuickBit

Investmentbolaget FrontOffice Nordic portföljbolag, QuickBit eu AB släppte idag sin kvartalsrapport för det andra kvartalet. QuickBit har under perioden genomfört sitt första förvärv samt omförhandlat avtalsvillkoren med bolagets inlösenpartner. Det nya avtalet stärker kassaflöde och bruttovinst kommande perioder. Andra kvartalet, 1 oktober–31 december 2019 i sammandrag • Nettoomsättningen uppgick till 1 462,4 Mkr (476,9). • Rörelseresultatet…