Bokslutskommuniké januari- december 2019

FrontOffice är ett börsnoterat investmentbolag med aktiva ägarintressen i noterade och onoterade mindre företag verksamma inom fintechsektorn. Under 2019 noterades QuickBit på NGM, ett av FrontOffice största innehav. Noteringen blev framgångsrik och synliggjorde ett stort övervärde i FrontOffice portfölj. Här kan du ladda ner rapporten >>>> Delårsperioden, 1 juli–31 december 2019 Bolagets nettoomsättning uppgick under delårsperioden till 0,3…