FrontOffice utökar sitt innehav i QuickBit

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) har utökat sitt innehav i QuickBit eu AB (publ) genom att förvärva 86 975 aktier till en snittkurs om 11,47 kr, motsvarande en total köpeskilling om 997 649 kr. Förvärvet skedde över marknaden. ”I och med det inlösenavtalet och de förvärv som QuickBit nyligen kommunicerat så ser framtiden minst sagt spännande…