FrontOffice tecknar i Intergiros företrädesemission

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) har deltagit i den företrädesemission som portföljbolaget Intergiro Int AB (publ) genomfört mot befintliga aktieägare. Emissionen fulltecknades och FrontOffice tecknade 1 534 296 aktier á 2,77 kr motsvarande totalt 4 250 000 sek. Efter emissionen innehar FrontOffice 4 460 296 aktier i Intergiro motsvarande 8,93 % av kapital och röster. Emissionen genomfördes kontant. ”Intergiro är…