Kommentar kring covid-19

Med anledning av coronavirusets spridning vill FrontOffice förtydliga att bolaget inte ser någon påverkan på den egna verksamheten eller några större omedelbara negativa effekter på portföljbolagens verksamheter. Effekterna av COVID-19 är idag mycket svåra att förutse med någon större exakthet. Baserat på den informationen FrontOffice har är den sammantagna bedömningen att portföljbolagens verksamhet hittills inte,…