QuickBit breddar affärsmodellen – avsiktsförklaring om utgivning av VISA och Mastercard kort

FrontOffice Nordic AB (publ) båda portföljbolag QuickBit eu AB och Intergiro international Stockholm AB, har ingått avsiktsförklaring om utgivning av fysiska och virtuella VISA och Mastercard kort. Avsiktsförklaringen är ett första steg i en process som beräknas vara slutförd under hösten 2020 och är en viktig del för QuickBit i att nå fler användare, bredda…

Analysguiden: Innehav ökar värdet

Portföljbolaget QuickBit har levererat starka siffror i form av bra tillväxt och stigande lönsamhet. Det har också givit effekt i form av en bra värdeökning i QuickBits aktie sedan listningen. Värdeökningen har naturligt spillt över på FrontOffice vars ägarskap i QuickBit uppgår till 9,5 procent, exkluderat optioner. FrontOffice andra portföljbolag, Intergiro (tidigare FTCS), är en…

FrontOffice Nordic fokuserar på fintech och presenterar aktieägaren Peter Johansson

I våras påbörjade Investmentbolaget FrontOffice Nordic sin satsning på ett nytt affärsområde och fokus ligger nu på investeringar i tillväxtbolag inom fintech. FrontOffice har tidigare meddelat sitt samarbete med bland annat FTCS Intressenter, vilka också investerar i fintech-bolag. Peter Johansson, ansluter till FrontOffice via bolaget Vuelo Capital Group och är ytterligare en av verksamhetsområdets kunniga investerare…

FrontOffice förvärvar aktier i QuickBit

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) utökar sitt innehav i fintech-bolaget QuickBit eu AB (”QuickBit”) genom att förvärva 67 072 aktier. Förvärvet skedde över marknaden till kursen 14,04 kr till ett totalt värde om 941 600 sek. FrontOffice totala innehav i QuickBit uppgår till 6 238 908 aktier och 4 713 000 teckningsoptioner (tidigare kommunicerat antal teckningsoptioner i pressmeddelande 19…

Halvårsrapport januari – juni 2019

SAMMANFATTNING AV FRONTOFFICEKONCERNEN FÖR JANUARI – JUNI 2019 • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 1 908 KSEK (4 186 KSEK) • Resultat efter finansiella poster uppgick till – 2 017 KSEK (- 3 459 KSEK) • Resultat per aktie – 0,062SEK (-0,15 SEK) Omsättning i dotterbolag är beaktat fram till avyttring. Antalet utestående aktier…

QuickBit eu AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för räkenskapsåret juli 2018 – juni 2019

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) portföljbolag QuickBit eu AB (publ) publicerade idag sin bokslutskommuniké för räkenskapsåret juli 2018 – juni 2019. Resultatet efter finansiella poster för verksamhetsåret uppgår till 47 978 781 kronor (-7 555 848 kronor). Nettoomsättningen för verksamhetsåret var 2 353 916 620 kronor (6 737 330 kronor). Här kan du läsa hela QuickBits bokslutskommuniké: http://news.cision.com/se/quickbit-eu-ab STARK VINSTTILLVÄXT I…

FrontOffice utökar sitt ägande i QuickBit

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) utökar sitt innehav i nyligen noterade fintech-bolaget QuickBit eu AB (”QuickBit”) genom att förvärva 141 836 aktier. Förvärvet skedde över marknaden till kursen 7,07 kr till ett totalt värde om 1 003 000 sek. FrontOffice totala innehav i QuickBit uppgår till 6 171 836 aktier och 4 040 000 teckningsoptioner, motsvarande 9,5 % av röster och…

QuickBit eu AB (publ) har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) portföljbolag, QuickBit eu AB (publ) (”QuickBit”) har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF. Preliminärt datum för första handelsdag är torsdag den 2019-07-11. Aktierna i QuickBit kommer att handlas under kortnamnet QBIT. Teckningsoptioner kommer att handlas under kortnamnet QBIT TO1. QuickBit är ett…

FrontOffice garanterar 70% av nyemissionen i QuickBit eu AB (publ)- ersätts med 3,5 miljoner TO

FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) har ingått avtal om emissionsgaranti i den spridningsemissionen som QuickBit AB (publ) genomför inför planerad listning. Garantiåtagandet innefattar 70 %, av det totala emissionsbeloppet, motsvarande 875 000 units och 11 200 000 sek. Ersättningen regleras genom att FrontOffice erhåller 3,5 miljoner teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1)…