Kommuniké Bolagsstämma 24 maj 2017

Vid årsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 24 maj 2017  kl. 10:00 i Stockholm, beslutades i huvudsak: att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att disponera över Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för…

Förändring av fördelning av aktiestock

Den 11 april kommunicerades att FrontOffice Nordic AB (publ) köper det samägda investmentbolaget från Peter Gyllenhammar AB (PGAB). Samtidigt meddelades att styrelsen i FrontOffice Nordic AB (publ) förvärvar de preferensaktierna som innehas av Peter Gyllenhammar AB. I samband med förvärvet informerade styrelsen att denna hade för avsikt att lämna in aktierna för omvandling till B-aktier.…

FrontOffice Nordic AB (publ) avvecklar innehav i Börshajen Sverige AB (Börshajen)

FrontOffice har idag slutit avtal om att avveckla sitt innehav i Börshajen Sverige AB genom att Börshajens storägare och grundare Andra Farhad återköper FrontOffice:s ägarandel i bolaget. Betalning för återköpta aktier ska ske senast 30 juni 2017. Affären innebär att Andra Farhad åter blir ensam ägare i Börshajen. ”Vi lämnar samägandet i Börshajen med Andra…

Fundedbyme förstärker styrelsen med bland annat FrontOffices vd Johan Lund

Crowdfundingplattformen Fundedbyme plockar in två nya styrelsemedlemmar. Crowdfundingbolaget Fundedbyme förstärker nu styrelsen och får in erfarenhet inom att introducera och leda bolag på börsen. Det är Johan Lund som är vd och grundare av FrontOffice Nordic samt Johan Gorecki som arbetar med corporate finance hos RnB som tar plats i styrelsen. “Vi är väldigt glada…

FrontOffice styrelse föreslår utdelning av Abelco

Styrelsen i Frontoffice Nordic AB (publ) kommer att kalla till extra bolagsstämma inom kort där förslag till utdelning av Abelco-aktier kommer att behandlas. Förslaget innebär att för varje innehavd aktie i FrontOffice, oavsett aktieslag, erhålls en (1) aktie i Abelco Investment Group. Om bolagsstämman bifaller förslaget kommer således 15 174 996 aktier att delas ut.…

Kvartalsrapport 1 januari – mars 2017

   Nettoomsättning uppgick till KSEK 2 079 (f å KSEK 2 865) •    Periodens resultat uppgick till KSEK -110 (f å KSEK -531) •    Resultat per aktie*: -0,01 SEK (f å -0,04 SEK) •    Resultat per aktie efter full utspädning: -0,01 SEK (f å -0,04 SEK) *Resultat i relation till antalet stamaktier efter utdelning till…

FrontOffice Nordic AB (publ) köper ut samägt investmentbolag från Peter Gyllenhammar AB (PGAB)

“Vi kan konstatera att det har visat sig onödigt kostsamt och tungrott att bygga en särskild struktur och beslutsprocess kring det med PGAB samägda investmentbolaget Reficere Kapital AB och att vi därför gemensamt beslutat att istället samarbeta på ad hoc-basis kring de projekt som kontinuerligt utvärderas. Det viktigaste för våra kunder är att vi kan…