Korrigering av halvårsrapport 2016

I samband med arbetet av niomånadersrapporten 2016 har ledningen för FrontOffice Nordic AB (publ) uppmärksammats på att ett fel hade smugit sig in kassflödesdelen av halvårsrapporten Felet bestod framförallt i att en kvittning inte hade hanterats på ett korrekt sätt. Detta medförde att  det egna kapitalet som uppgavs i rapporten var lägre än i verkligheten.…

Publicerar emissionsmemorandum för intressebolaget Abelco

FrontOffice Nordic AB (publ)s intressebolag Abelco har publicerat sitt emissionsmemorandum för den tidigare kommunicerade nyemissionen. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med 3 november 2016 till och med den 21 november 2016. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för fastställande av vem som ska…

Information om föreslagna styrelseledamöter i intressebolaget Abelco

Styrelsen för intressebolaget Abelco AB (publ) har publicerat ett pressmeddelande avseende förslag på nya styrelseledamöter inför den kommande bolagstämman som kommer att hållas fredagen den 21 oktober. Till ny styrelse i FrontOffice intressebolag Abelco föreslås Bengt Lagergren, Johan Lund och Henrik Sundewall. Bengt Lagergren har en bred erfarenhet av strategiutveckling, både från styrelsearbete men även…

Kundföretag ansöker om konkurs

Ledningen för FrontOffice Nordic AB (publ) har på morgonen den 27 september 2016 informerats av styrelsen i Narrative AB att den har inlämnat en egen konkursansökan. Orsaken till den egna konkursen är att det inte varit möjligt att få med de utländska finansiärerna i rekonstruktionen på villkor som hade möjliggjort en omstart av bolaget. FrontOffice,…

Deltar i PolyPlanks garantikonsortium

PolyPlank, ett av de företag som FrontOffice Nordic AB (publ) har bistått med rådgivning under deras rekonstruktion genomför under perioden 27 september till och med den 10 oktober 2016 en fullt garanterad nyemission. Under augusti 2016 kommunicerades att FrontOffice Nordic AB (publ) förmedlat ett brygglån om tre (3) Mkr till PolyPlank. FrontOffice Nordic AB (publ)…

Abelco – FrontOffice Intressebolaget kommunicerar emissionsvillkor

Abelco AB (publ), ett bolag som FrontOffice Nordic ABs äger tio procent av aktierna i, har precis kommunicerat att Abelco har för avsikt att genomföra en helt garanterad företrädesemission om 8,1 Mkr. Styrelsen i Abelco AB (publ) har beslutat, med stöd av årsstämmans bemyndigande, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Beslutet innebär…