FrontOffice utökar sitt ägande i snabbväxande QuickBit

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) utökar sitt ägande i QuickBit eu AB (publ) (”QuickBit”) genom att förvärva 2 000 000 befintliga aktier á 2,40 SEK. FrontOffice totala innehav i QuickBit uppgår efter förvärvet till 10,3 % (aktier och röster). Förvärvet regleras genom en riktad nyemission av 3 636 363 B-aktier i FrontOffice till teckningskursen 1,32 SEK/aktie. Förvärvsavtal…

Bokslutskommuniké januari-december 2018

SAMMANFATTNING AV FRONTOFFICEKONCERNEN FÖR PERIODEN OKTOBER – DECEMBER 2018 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 3 276 KSEK (1 083 KSEK) Resultatet före avskrivningar (EBITA) uppgick till -637 KSEK (1 179 KSEK) Resultat per aktie -0,02 SEK (0,12 SEK) Antalet utestående aktier per 2018-12-31 var 28 448 601 (15 290 966 st) SAMMANFATTNING AV FRONTOFFICEKONCERNEN FÖR HELÅRET 2018…

Nytt avsnitt av FrontOffice videoblogg – Intervju med QuickBit

Idag publiceras ett nytt avsnitt av FrontOffice Nordic AB (publ) videoblogg. I avsnittet intervjuas FrontOffice portföljbolag QuickBit. QuickBits VD Jörgen Eriksson svarar på frågor om bland annat QuickBits affärsmodell, den finansiella utvecklingen och status i den planerade listningsprocessen. Videobloggen hittar du på FrontOffice hemsida: https://www.frontofficenordic.se/videoblogg/  I videobloggen diskuterar vi tidigare publicerad information. Om något videoblogginlägg innehåller kurspåverkande…

Svensk Företagsrekonstruktion utser Emil Ohlsson som ny VD

Investmentbolaget FrontOffice Nordic (”FrontOffice”) helägda dotterbolag Svensk Företagsrekonstruktion utser Emil Ohlsson till ny VD. Emil har en gedigen bakgrund inom affärsutveckling, ekonomi och bolagsstyrning samt erfarenhet att bygga och driva konsultverksamhet från bland annat strategikonsultföretaget Qvartz, där Emil under tolv år arbetade med strategi och turnarounds inom ett stort antal branscher och geografiska områden. Emil kommer…

QuickBit publicerar sin Q1 rapport – visar omsättning om 74 miljoner

Investmentbolaget FrontOffice Nordic (”FrontOffice”) portföljbolag QuickBit eu AB (”QuickBit”) släppte idag sin kvartalsrapport för det första kvartalet med en total omsättning på 74 207 462 sek (529 652 sek Q1-17). ”Quickbits totala omsättning för hela förra året (juli 2017 – juni 2018) landade på 6,7 miljoner. I bara Q1 kan de visa en omsättningsökning med 73 677 810…

Nytt avsnitt av FrontOffice videoblogg

Idag publiceras ett nytt avsnitt av FrontOffice Nordic AB (publ) videoblogg. I avsnittet diskuteras bland annat avtalet med GEM Yield fund och FrontOffice Q3-rapport. Videobloggen hittar du på FrontOffice hemsida: https://www.frontofficenordic.se/videoblogg/ I videobloggen diskuterar vi tidigare publicerad information. Om något videoblogginlägg innehåller kurspåverkande information, publicerar FrontOffice först ett pressmeddelande enligt gällande regler. För mer information…

Analysguiden: Hög förväntad avkastning…

FrontOffice är ett investmentbolag med fokus på turnaround- och tillväxtinvest­eringar. Turnaround innebär att man vänder bolag från en negativ nedåtgående trend, till att visa ett positivt resultat. Den förväntade avkastning i turnaround-case är hög, liksom risken. FrontOffice Nordic AB (FrontOffice, bolaget eller FO) investerar i små och medelstora onoterade och listade företag. Investeringar görs i…

Svensk Företagsrekonstruktion vinner nya order om totalt 1,3 miljoner

FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) helägda dotterbolag, Svensk Företagsrekonstruktion har vunnit nya kundorder med ett gemensamt estimerat ordervärde om cirka 1,3 miljoner. Bolagen är verksamma inom bygg, transport och fastighet/fastighetsskötsel. ”Av de bolag som kontaktar oss så finns det fortfarande en viss överrepresentation av branscherna bygg och fastighet. I byggprojekt är det ofta många olika…