FrontOffice tecknar investeringsavtal om 52 miljoner kronor med GEM Global Yield Fund

FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) och GEM Global Yield Fund LLC SCS (”GEM”) har ingått ett investeringsavtal där GEM, vid FrontOffice påkallande, förbinder sig att under en period om 36 månader investera upp till 52 MSEK i FrontOffice. “Samtidigt som konjunkturen börjar svaja och konkurserna ökar, knyter vi genom avtalet med GEM till oss en…

Delårsrapport januari – september 2018

SAMMANFATTNING AV FRONTOFFICEKONCERNEN FÖR JULI – SEPTEMBER 2018 • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 4 288 KSEK (3 317 KSEK) • Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 853 KSEK (3 331 KSEK) • Resultat per aktie 0,07SEK (0,22 SEK) SAMMANFATTNING AV FRONTOFFICEKONCERNEN FÖR JANUARI – SEPTEMBER 2018 • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden…

Johan Lund invald i QuickBits styrelse

Johan Lund, VD i FrontOffice Nordic AB (publ) valdes under QuickBit eu AB (publ) (”QuickBits”) extra stämma in som ordinarie styrelseledamot. Extra stämman hölls i Stockholm den 6 november. ”FrontOffice är en aktiv investerare och det betyder att vi tillför både strategisk och operativ kompetens till våra portföljbolag. Det är ett sätt för oss att säkerställa att…

Svensk Företagsrekonstruktion slår försäljningsrekord – 2,6 miljoner i ordervärde under oktober

Som ett led i att konkurserna stadigt har ökat senaste månaderna stänger FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) helägda dotterbolag, Svensk Företagsrekonstruktion, oktober med nytt försäljningsrekord. Totalt estimerat ordervärde under oktober landar på cirka 2,6 miljoner kronor. ”Det är jättebra att fler företagsledare har förstått fördelarna med företagsrekonstruktion. Det är inte bara värden för bolaget som…

FrontOffice portföljbolag The Great Wild – förvärvar e-handel

FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) portföljbolag The Great Wild AB (publ) har förvärvat 100 % av Jakto AB, som driver e-handelsplattformen jakto.se . Förvärvet sker genom en riktad nyemission av 949 367 The Great Wild-aktier á 3,16 SEK/aktie. Jakto AB erbjuder produkter inom jakt, fiske och sport & friluftsliv via e-handelsplattformen jakto.se. Jakto AB omsatte 4,2 miljoner 2017.…

Kommuniké från extra bolagsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ)

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ) 556935-4946 den 16 oktober 2018. FrontOffice Nordic AB (publ) har i dag avhållit extra bolagstämma. Stämman fattade enhälligt nedan beslut. Val till styrelse och revisorsval Stämman utsåg Johan Gorecki till styrelseledamot intill nästkommande årsstämma. Information om utsedd ledamot Johan Gorecki (f.1974) Johan är medgrundare av GlobalForum och…

Aktieägare ingår lock up-avtal om 2,035 miljoner B-aktier

En större aktieägare i FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) har ingått ett frivilligt lockup-avtal t.o.m. juni 2019 på totalt cirka 2,035 miljoner B-aktier, motsvarande ca 7,7 % av utestående B-aktier i FrontOffice. Lock up-avtalet innebär att aktieägaren förbinder sig att inte avyttra eller på annat sätt förfoga över de omfattade aktierna innan 13 juni 2019.…

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i FrontOffice Nordic AB (publ), 556935-4946 kallas härmed till extra bolagsstämma. Extra bolagsstämma äger rum tisdagen den 16 oktober 2018 kl 13.00 på Birger Jarlsgatan 60, 6 tr, Stockholm. Rätt att delta För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 10 oktober 2018.…

Svensk Företagsrekonstruktion vinner två nya order om totalt 1 miljon kronor

FrontOffice Nordic AB (Publ) (”FrontOffice”) helägda dotterbolag Svensk Företagsrekonstruktion  har vunnit två ny kundordrar med ett totalt estimerat ordervärde cirka 1 miljon sek. Kunderna är verksamma inom retail och inom transportsektorn.   ”Konkurserna har ökat flera månader i rad och det är tydligt att vi ser en första våg av företag som har stora problem. Erfarenhet…

FrontOffice helägda dotterbolag vinner ny kundorder

FrontOffice Nordic AB (Publ) (”FrontOffice”) helägda dotterbolag Svensk Företagsrekonstruktion har vunnit en ny kundorder och kommer att hjälpa ett internationellt mjukvaruföretag genom en företagsrekonstruktion. Estimerat ordervärde cirka 300 000 sek. ”Vi vill att alla företagare ska veta om att rekonstruktion är ett av de bästa sätten att överkomma en tillfällig kris och ett effektiv och relativt…