FrontOffice korrigerar bokslutskommuniké, januari – december 2017

 FrontOffice korrigerar bokslutskommuniké, januari – december 2017 FrontOffice Nordic AB (publ) publicerade bokslutskommuniké för 2017 den 19 februari. Resultatet av ett innehav som i Q2 rapporten redovisats till marknadsvärdet under finansiella poster i balansräkningen har korrigerats ned med 1,9 MSEK. Detta innehav har klassats som intressebolag och skall därför redovisas till anskaffningsvärde. Korrigeringen redovisas under finansiella poster. Korrigeringen påverkar inte koncernens redovisade kassaflöde.…

Kallelse till årsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ)

Kallelse till årsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ) Kallelse till årsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ), 556935-4946. Årsstämma äger rum tisdagen den 15 maj 2018 kl 14.00 på Birger Jarlsgatan 60, 6 tr, Stockholm. Rätt att delta För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 8…

FrontOffice förstärker Quickbit med brygglån inför listning

FrontOffice förstärker Quickbit med brygglån inför listning   För att säkerställa fortsatt framgång i listningssarbetet av Quickbit eu AB (Quickbit) bistår FrontOffice AB (publ) (FrontOffice) bolaget med ett brygglån om 1 MSEK. Lånet jämte upplupen ränta förfaller till betalning 90 dagar efter utlåningsdatum. Lånet löper med en fast räntesats om 10 % under löptiden. “QuickBits…

Nytt avsnitt av FrontOffice videoblogg

Nytt avsnitt av FrontOffice videoblogg Idag publiceras ett nytt avsnittet av FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) videoblogg. Avsnittet summerar bland annat bolagets nyligen stängda nyemission och gjorda affärer. Videobloggen publiceras på FrontOffice hemsida: https://www.frontofficenordic.se/videoblogg/  I videobloggen diskuterar vi tidigare publicerad information. Om något videoblogginlägg innehåller kurspåverkande information, publicerar FrontOffice först ett pressmeddelande enligt gällande regler. För mer…

Quickbit eu AB – FrontOffice utökar sitt innehav i Quickbit eu AB (publ)

Quickbit eu AB (publ) – FrontOffice utökar sitt innehav i FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) har förvärvat 880 000 aktier och 240 000 teckningsoptioner i Quickbit eu AB (publ) (”Quickbit”) inför Quickbits planerade notering. FrontOffice förvärvade aktierna av befintliga aktieägare till kursen 2,40 SEK/aktie, vilket motsvarar en investering om 2,112 MSEK. Förvärvet betalas kontant. I…

FrontOffice genomför riktad kvittningsmission till Fintechinvesterare

FrontOffice genomför riktad kvittningsmission till Fintechinvesterare Styrelsen i FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) har, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämma som hölls 29 november 2017, beslutat om en riktad kvittningsemission till Mathias Van Huuksloot om totalt 4 509 000 SEK och 1 409 063 aktier till kursen 3,20. I samband med FrontOffice förvärv av…

FrontOffice nyemission tecknad till 180 %

FrontOffice nyemission tecknad till 180% Den 9 mars 2018 stängde FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) sin spridningsemission om 10 MSEK med en teckningsgrad om 180 procent av emissionsbeloppet innan övertilldelning. Som tidigare kommunicerats fulltecknades emissionen (10MSEK) redan under ordinarie emissionsperiod som avslutades den 23 februari 2018. Styrelsen beslutade då om att öppna övertilldelningen om ytterligare 8 MSEK,…

Svensk Företagsrekonstruktion, FrontOffice helägda dotterbolag, vinner ny kundorder

FrontOffice helägda dotterbolag Svensk Företagsrekonstruktion vinner ny kundorder Svensk Företagsrekonstruktion AB har vunnit en ny stor kundorder. Kunden är ett bolag som är verksamt inom byggbranschen och omsätter strax över 200 MSEK. Svensk Företagsrekonstruktion är ett helägt dotterbolag till FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) och hjälper företag med tillfälliga finansiella problem att undvika konkurs. ”Den inkomna…

Alexander Gustafsson, världsstjärna i MMA, investerar i FrontOffice Nordic AB

Sportstjärnorna Alexander ”The Mauler” Gustafsson och Jens Byggmark investerar i investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) pågående nyemission. ”Jag kan inte undvika att imponeras av framgångsrika människor oavsett vilken område i livet det än handlar om. Framgång i sport på elitnivå, kräver liksom framgång i investeringar, ett brinnande intresse, fokus och engagemang. Att Alexander och…