FrontOffice nyemission fulltecknad – öppnar övertilldelning och förlänger teckningstiden

FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) nyemission är fulltecknad (10 MSEK) och därav har styrelsen valt att besluta om att öppna övertilldelningen om ytterligare (8 MSEK) samt att förlänga teckningstiden ytterligare två veckor till fredagen den 9 mars 2018 kl. 23.00. FrontOffice nyemission har under perioden 1 – 23 februari nått full teckning om 10 MSEK.…

FrontOffice investerar i ett av Nordens främsta tillväxtbolag inom datadriven marknadsföring

FrontOffice Nordic AB investerar i Semantiko MTWABP Sweden AB   FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) har idag ingått investeringsavtal avseende 25 % av aktierna i Semantiko (MTWABP Sweden AB), ett av Nordens främsta tillväxtbolag inom datadriven marknadsföring. Investeringen i MTWABP ska ske genom en riktad kontant nyemission om 2 MSEK och tillförsäkrar FrontOffice en ägarandel…

FrontOffice Nordic AB (publ) offentliggör memorandum inför fullt säkerställd spridningsemission med start 1 februari 2018

FrontOffice AB (Publ) offentliggör memorandum Styrelsen i FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice” eller ”Bolaget”) genomför en spridningsemission för att bredda ägarbasen och ta in tillväxtkapital. Bolagets tidigare kommunicerade teckningskurs om 3,00 kr/aktie justeras till 2,54 kr/aktie i den förestående nyemission av B-aktier (”Erbjudandet”). Bolaget meddelar vidare att Erbjudandet är säkerställt till 100 % genom ett…

FrontOffice Nordic AB (publ) i unikt samarbete med FundedByMe

FundedByMe och FrontOffice Nordic AB (publ) FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) samarbetar i sin nyemission med crowdfundingplattformen FundedByMe för att nå ut till fler potentiella investerare.  Den 1 – 23 februari genomför FrontOffice en spridningsemission i syfte att resa kapital inför kommande investeringar och för att bredda ägarbasen. FundedByMe kommer att användas som en av kanalerna för…

FrontOffice Nordic AB (publ) optionsprogram för anställda fulltecknat

FrontOffice Nordic AB (publ) optionsprogram för anställda fulltecknat FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) meddelar att teckningen av teckningsoptioner i bolaget, beslutad av extra bolagsstämma den 29 november 2017, har avslutats. Programmet, som riktas till medarbetare i FrontOffice och dess helägda dotterbolag, har tecknats till 100 %. Om samtliga optioner nyttjas för teckning av nya aktier…

Quickbit

QuickBit eu AB (publ) QuickBit är ett svenskt, publikt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker ehandel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar som minimerar risken för bedrägerier. Bolaget grundades 2016 av internationellt verksamma svenska entreprenörer med bred…