FrontOffice avyttrar helägda dotterbolag – kontant köpeskilling om 8 miljoner kronor

Som ett led i att renodla och förtydliga sin investeringsverksamhet har FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) avyttrat de tre helägda dotterbolagen Svensk Företagsrekonstruktion AB*, KROSS** och Konkurs punktse Sverige AB (gemensamt ”Dotterbolagen”). FrontOffice har ingått aktieöverlåtelseavtal avseende försäljning av 100% av aktierna i Dotterbolagen. Köparen är bolaget Dovontil Holdings Ltd som avser driva verksamheten vidare med nuvarande organisation…

Kallelse till årsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ)

Kallelse till årsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ), 556935-4946. Årsstämma äger rum torsdagen den 16 maj 2019 kl 14.00 på Birger Jarlsgatan 60 Stockholm. Rätt att delta För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 10 maj 2019. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning…

FrontOffice dotterbolag bistår Metro i företagsrekonstruktion

Stockholms Tingsrätt har beviljat Metro Media House AB:s ansökan om företagsrekonstruktion och FrontOffice Nordic AB (”FrontOffice”) helägda dotterbolag, Svensk Företagsrekonstruktion bistår Metro i rekonstruktionen. Under rekonstruktionen kommer bolaget få tid att fokusera på kostnadsbesparingar och omställningsåtgärder. I planen ingår exempelvis att bolaget ska byta till en mer ändamålsenlig lokal. Dessutom kommer Metro som varumärke att…

FrontOffice utökar sitt ägande i snabbväxande QuickBit

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) utökar sitt ägande i QuickBit eu AB (publ) (”QuickBit”) genom att förvärva 2 000 000 befintliga aktier á 2,40 SEK. FrontOffice totala innehav i QuickBit uppgår efter förvärvet till 10,3 % (aktier och röster). Förvärvet regleras genom en riktad nyemission av 3 636 363 B-aktier i FrontOffice till teckningskursen 1,32 SEK/aktie. Förvärvsavtal…

Nytt avsnitt av FrontOffice videoblogg – Intervju med QuickBit

Idag publiceras ett nytt avsnitt av FrontOffice Nordic AB (publ) videoblogg. I avsnittet intervjuas FrontOffice portföljbolag QuickBit. QuickBits VD Jörgen Eriksson svarar på frågor om bland annat QuickBits affärsmodell, den finansiella utvecklingen och status i den planerade listningsprocessen. Videobloggen hittar du på FrontOffice hemsida: https://www.frontofficenordic.se/videoblogg/  I videobloggen diskuterar vi tidigare publicerad information. Om något videoblogginlägg innehåller kurspåverkande…

Svensk Företagsrekonstruktion utser Emil Ohlsson som ny VD

Investmentbolaget FrontOffice Nordic (”FrontOffice”) helägda dotterbolag Svensk Företagsrekonstruktion utser Emil Ohlsson till ny VD. Emil har en gedigen bakgrund inom affärsutveckling, ekonomi och bolagsstyrning samt erfarenhet att bygga och driva konsultverksamhet från bland annat strategikonsultföretaget Qvartz, där Emil under tolv år arbetade med strategi och turnarounds inom ett stort antal branscher och geografiska områden. Emil kommer…

QuickBit publicerar sin Q1 rapport – visar omsättning om 74 miljoner

Investmentbolaget FrontOffice Nordic (”FrontOffice”) portföljbolag QuickBit eu AB (”QuickBit”) släppte idag sin kvartalsrapport för det första kvartalet med en total omsättning på 74 207 462 sek (529 652 sek Q1-17). ”Quickbits totala omsättning för hela förra året (juli 2017 – juni 2018) landade på 6,7 miljoner. I bara Q1 kan de visa en omsättningsökning med 73 677 810…