Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i FrontOffice Nordic AB (publ), 556935-4946 kallas härmed till extra bolagsstämma. Extra bolagsstämma äger rum tisdagen den 16 oktober 2018 kl 13.00 på Birger Jarlsgatan 60, 6 tr, Stockholm. Rätt att delta För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 10 oktober 2018.…

Svensk Företagsrekonstruktion vinner två nya order om totalt 1 miljon kronor

FrontOffice Nordic AB (Publ) (”FrontOffice”) helägda dotterbolag Svensk Företagsrekonstruktion  har vunnit två ny kundordrar med ett totalt estimerat ordervärde cirka 1 miljon sek. Kunderna är verksamma inom retail och inom transportsektorn.   ”Konkurserna har ökat flera månader i rad och det är tydligt att vi ser en första våg av företag som har stora problem. Erfarenhet…

FrontOffice helägda dotterbolag vinner ny kundorder

FrontOffice Nordic AB (Publ) (”FrontOffice”) helägda dotterbolag Svensk Företagsrekonstruktion har vunnit en ny kundorder och kommer att hjälpa ett internationellt mjukvaruföretag genom en företagsrekonstruktion. Estimerat ordervärde cirka 300 000 sek. ”Vi vill att alla företagare ska veta om att rekonstruktion är ett av de bästa sätten att överkomma en tillfällig kris och ett effektiv och relativt…

Nytt avsnitt av FrontOffice videoblogg

Idag publiceras ett nytt avsnitt av FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) videoblogg. I avsnittet diskuteras tidigare händelser bl.a. Investering i Samtrygg, kommentarer på Q2-rapporten och genomgång av status i portföljbolagen. Videobloggen publiceras på FrontOffice hemsida: https://www.frontofficenordic.se/videoblogg/ I videobloggen diskuterar vi tidigare publicerad information. Om något videoblogginlägg innehåller kurspåverkande information, publicerar FrontOffice först ett pressmeddelande enligt…

The Great Wild expanderar – förvärvar Huntland AB, generalagentur för Strasser

FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) portföljbolag The Great Wild AB (publ) (”The Great Wild”) har ingått avtal om förvärv av 100 % av Huntland AB, generalagent för bösstillverkaren Strasser. Förvärvet sker genom en riktad nyemission av 666 667 The Great Wild-aktier á 3 SEK/aktie. Huntland AB (tidigare Åre Bössmakeri AB) startades 1999 med tjänster för…

FrontOffice tecknar investeringskredit för fintech-investeringar om 20 miljoner kronor

FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) har ingått ett avtal om en investeringskredit (kreditfacilitet) om 20 miljoner kronor, öronmärkt för att utveckla både befintliga innehav och fortsatta investeringar inom fintech. Krediten har ensidiga konverteringsrättigheter för FrontOffice. Investeringskrediten tillhandahålls av FTCS Intressenter AB och ger FrontOffice en icke säkerställd kredit om maximalt 20 MSEK under en treårsperiod…

Svensk Företagsrekonstruktion vinner ny kundorder inom byggindustrin

Svensk Företagsrekonstruktion är ett helägt dotterbolag till FrontOffice Nordic AB (publ) (“FrontOffice”) och hjälper företag med tillfälliga finansiella problem att undvika konkurs. De kommer nu hjälpa ett bolag inom byggbranschen genom företagsrekonstruktion. Estimerat ordervärde cirka 400 000 sek. ” Vi ser att amorteringskrav och skuldkvotstaket slår hårt mot Sveriges byggindustri. I media uppmärksammas främst stora…

Delårsrapport januari – juni 2018

SAMMANFATTNING AV FRONTOFFICEKONCERNEN FÖR APRIL – JUNI 2018 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 2 166 KSEK (3 596 KSEK) Resultat efter finansiella poster uppgick till 279 KSEK (3 391 KSEK), Resultat före nedskrivningar 1 935 KSEK Resultat per aktie -0,15 SEK (0,22 SEK) SAMMANFATTNING AV FRONTOFFICEKONCERNEN FÖR JANUARI – JUNI 2018 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden…

FrontOffice helägda dotterbolag Svensk Företagsrekonstruktion har vunnit två nya kundordrar inom tillverkningsindustrin

FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) helägda dotterbolag Svensk Företagsrekonstruktion har vunnit två nya kundordrar motsvarande ett totalt ordervärde om cirka 500 000 sek. Svensk Företagsrekonstruktion är ett helägt dotterbolag till FrontOffice och hjälper företag med tillfälliga finansiella problem att undvika konkurs. De har under sommaren fått uppdraget att hjälpa två bolag inom tillverkningsindustrin genom företagsrekonstruktion.…