Fundedbyme förstärker styrelsen med bland annat FrontOffices vd Johan Lund

Crowdfundingplattformen Fundedbyme plockar in två nya styrelsemedlemmar. Crowdfundingbolaget Fundedbyme förstärker nu styrelsen och får in erfarenhet inom att introducera och leda bolag på börsen. Det är Johan Lund som är vd och grundare av FrontOffice Nordic samt Johan Gorecki som arbetar med corporate finance hos RnB som tar plats i styrelsen. “Vi är väldigt glada…

FrontOffice styrelse föreslår utdelning av Abelco

Styrelsen i Frontoffice Nordic AB (publ) kommer att kalla till extra bolagsstämma inom kort där förslag till utdelning av Abelco-aktier kommer att behandlas. Förslaget innebär att för varje innehavd aktie i FrontOffice, oavsett aktieslag, erhålls en (1) aktie i Abelco Investment Group. Om bolagsstämman bifaller förslaget kommer således 15 174 996 aktier att delas ut.…

Kvartalsrapport 1 januari – mars 2017

   Nettoomsättning uppgick till KSEK 2 079 (f å KSEK 2 865) •    Periodens resultat uppgick till KSEK -110 (f å KSEK -531) •    Resultat per aktie*: -0,01 SEK (f å -0,04 SEK) •    Resultat per aktie efter full utspädning: -0,01 SEK (f å -0,04 SEK) *Resultat i relation till antalet stamaktier efter utdelning till…

FrontOffice Nordic AB (publ) köper ut samägt investmentbolag från Peter Gyllenhammar AB (PGAB)

“Vi kan konstatera att det har visat sig onödigt kostsamt och tungrott att bygga en särskild struktur och beslutsprocess kring det med PGAB samägda investmentbolaget Reficere Kapital AB och att vi därför gemensamt beslutat att istället samarbeta på ad hoc-basis kring de projekt som kontinuerligt utvärderas. Det viktigaste för våra kunder är att vi kan…

The Great Wild, Nordens största digitala plattform för jakt blir publikt bolag!

The Great Wild, ett av FrontOffice Nordic ABs intressebolag, som med sin plattform matchar jägare med jaktmarker, har i dagarna blivit ett publikt bolag. I samband med ombildandet till ett publikt bolag har The Great Wild stängt en mindre finansieringsrunda riktad till ett fåtal investerare.  En ny namnkunnig styrelse har tillträtt bestående av Daniel Söderberg…