Information om föreslagna styrelseledamöter i intressebolaget Abelco

Styrelsen för intressebolaget Abelco AB (publ) har publicerat ett pressmeddelande avseende förslag på nya styrelseledamöter inför den kommande bolagstämman som kommer att hållas fredagen den 21 oktober. Till ny styrelse i FrontOffice intressebolag Abelco föreslås Bengt Lagergren, Johan Lund och Henrik Sundewall. Bengt Lagergren har en bred erfarenhet av strategiutveckling, både från styrelsearbete men även…

Kundföretag ansöker om konkurs

Ledningen för FrontOffice Nordic AB (publ) har på morgonen den 27 september 2016 informerats av styrelsen i Narrative AB att den har inlämnat en egen konkursansökan. Orsaken till den egna konkursen är att det inte varit möjligt att få med de utländska finansiärerna i rekonstruktionen på villkor som hade möjliggjort en omstart av bolaget. FrontOffice,…

Deltar i PolyPlanks garantikonsortium

PolyPlank, ett av de företag som FrontOffice Nordic AB (publ) har bistått med rådgivning under deras rekonstruktion genomför under perioden 27 september till och med den 10 oktober 2016 en fullt garanterad nyemission. Under augusti 2016 kommunicerades att FrontOffice Nordic AB (publ) förmedlat ett brygglån om tre (3) Mkr till PolyPlank. FrontOffice Nordic AB (publ)…

Abelco – FrontOffice Intressebolaget kommunicerar emissionsvillkor

Abelco AB (publ), ett bolag som FrontOffice Nordic ABs äger tio procent av aktierna i, har precis kommunicerat att Abelco har för avsikt att genomföra en helt garanterad företrädesemission om 8,1 Mkr. Styrelsen i Abelco AB (publ) har beslutat, med stöd av årsstämmans bemyndigande, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Beslutet innebär…

Halvårsrapport 2016

Nettoomsättning uppgick till KSEK 6 127 Periodens resultat uppgick till KSEK -153 Resultat per aktie: SEK -0,01 Eget kapital per aktie: SEK 0,29   Inga jämförelsesiffror lämnas då FrontOffice under förra året inte var marknadsnoterat och därmed inte publicerade kvartalsrapporter. ”Det första halvåret 2016 har varit ett intensivt men spännande halvår. Utöver att vi flyttat till…

Assisterar snabbväxande Mockfjärdshus under rekonstruktionsprocessen

FrontOffice Nordic AB: Turn-around av Mockfjärdshus AB Mockfjärdshus erbjuder nyckelfärdiga lösningar för villor, fritidshus, parhus, kedjehus och radhus. Från en omsättning på cirka 30 miljoner kronor 2015 har bolaget för 2016 en prognostiserad omsättning på över 100 miljoner. Orderboken uppgår till över 70 miljoner kronor. Under uppdraget kommer FrontOffice jobba nära den av tingsrätten utsedde…

Tecknar aktier i Abelco AB(publ)

FrontOffice Nordic AB (publ) köper 10,8% av Abelco AB(publ) Styrelsen i Abelco har, med stöd av sitt bemyndigande från årsstämman, beslutat om en riktad emission till FrontOffice. Emissionen omfattar 811 112 aktier som tecknas till kursen 0,25kr per aktie. Efter genomförd emission kommer FrontOffice att äga 10,8% i Abelco. Som framgår av ett pressmedelande från…