Startar gemensamt investmentbolag med Gyllenhammar

FrontOffice Nordic AB (publ) har träffat en överenskommelse med Peter Gyllenhammar AB (PGAB) om att starta ett gemensamt investmentbolag. Det nya investmentbolaget skall investera i sådana företag som FrontOffice kommer i kontakt med under rekonstruktionsarbetet. Med detta samarbete breddar Svensk Företagsrekonstruktion sina erbjudanden till att också omfatta möjlighet att kunna stötta klientföretag/uppdragsgivare med såväl så…

Nyemissionen övertecknad, FrontOffice tillförs 5 Mkr

FrontOffice Nordic AB (publ) har som tidigare kommunicerats genomfört en nyemission riktad till allmänheten. Emissionen som delvis genomfördes med hjälp av crowdfunding övertecknades. Totalt sett tecknades aktier för cirka 5,6 Mkr fördelat på 183 aktieägare. Emissionen uppgick till fem (5) Mkr. Emissionen öppnades 25 november 2015 och förlängdes vid två tillfällen, sist för att fler…

FrontOffice Nordic AB ansöker om listning på NGM Nordic MTF

FrontOffice Nordic AB har ansökt om listning och den pågående nyemissionen har tecknats till 85 procent. FrontOffice Nordic AB som genomför företagsrekonstruktioner förlänger nu möjligheten att investera i ett tidigt stadium. Anledningen till förlängningen är att bolagets styrelse den 27 januari fattade beslut om att ansöka om att uppta bolagets aktier till handel på NGM…