Svensk Företagsrekonstruktion slår försäljningsrekord – 2,6 miljoner i ordervärde under oktober

Som ett led i att konkurserna stadigt har ökat senaste månaderna stänger FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) helägda dotterbolag, Svensk Företagsrekonstruktion, oktober med nytt försäljningsrekord. Totalt estimerat ordervärde under oktober landar på cirka 2,6 miljoner kronor. ”Det är jättebra att fler företagsledare har förstått fördelarna med företagsrekonstruktion. Det är inte bara värden för bolaget som…

FrontOffice portföljbolag The Great Wild – förvärvar e-handel

FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) portföljbolag The Great Wild AB (publ) har förvärvat 100 % av Jakto AB, som driver e-handelsplattformen jakto.se . Förvärvet sker genom en riktad nyemission av 949 367 The Great Wild-aktier á 3,16 SEK/aktie. Jakto AB erbjuder produkter inom jakt, fiske och sport & friluftsliv via e-handelsplattformen jakto.se. Jakto AB omsatte 4,2 miljoner 2017.…

Kommuniké från extra bolagsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ)

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ) 556935-4946 den 16 oktober 2018. FrontOffice Nordic AB (publ) har i dag avhållit extra bolagstämma. Stämman fattade enhälligt nedan beslut. Val till styrelse och revisorsval Stämman utsåg Johan Gorecki till styrelseledamot intill nästkommande årsstämma. Information om utsedd ledamot Johan Gorecki (f.1974) Johan är medgrundare av GlobalForum och…

Aktieägare ingår lock up-avtal om 2,035 miljoner B-aktier

En större aktieägare i FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) har ingått ett frivilligt lockup-avtal t.o.m. juni 2019 på totalt cirka 2,035 miljoner B-aktier, motsvarande ca 7,7 % av utestående B-aktier i FrontOffice. Lock up-avtalet innebär att aktieägaren förbinder sig att inte avyttra eller på annat sätt förfoga över de omfattade aktierna innan 13 juni 2019.…

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i FrontOffice Nordic AB (publ), 556935-4946 kallas härmed till extra bolagsstämma. Extra bolagsstämma äger rum tisdagen den 16 oktober 2018 kl 13.00 på Birger Jarlsgatan 60, 6 tr, Stockholm. Rätt att delta För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 10 oktober 2018.…

Svensk Företagsrekonstruktion vinner två nya order om totalt 1 miljon kronor

FrontOffice Nordic AB (Publ) (”FrontOffice”) helägda dotterbolag Svensk Företagsrekonstruktion  har vunnit två ny kundordrar med ett totalt estimerat ordervärde cirka 1 miljon sek. Kunderna är verksamma inom retail och inom transportsektorn.   ”Konkurserna har ökat flera månader i rad och det är tydligt att vi ser en första våg av företag som har stora problem. Erfarenhet…

FrontOffice helägda dotterbolag vinner ny kundorder

FrontOffice Nordic AB (Publ) (”FrontOffice”) helägda dotterbolag Svensk Företagsrekonstruktion har vunnit en ny kundorder och kommer att hjälpa ett internationellt mjukvaruföretag genom en företagsrekonstruktion. Estimerat ordervärde cirka 300 000 sek. ”Vi vill att alla företagare ska veta om att rekonstruktion är ett av de bästa sätten att överkomma en tillfällig kris och ett effektiv och relativt…

Nytt avsnitt av FrontOffice videoblogg

Idag publiceras ett nytt avsnitt av FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) videoblogg. I avsnittet diskuteras tidigare händelser bl.a. Investering i Samtrygg, kommentarer på Q2-rapporten och genomgång av status i portföljbolagen. Videobloggen publiceras på FrontOffice hemsida: https://www.frontofficenordic.se/videoblogg/ I videobloggen diskuterar vi tidigare publicerad information. Om något videoblogginlägg innehåller kurspåverkande information, publicerar FrontOffice först ett pressmeddelande enligt…

The Great Wild expanderar – förvärvar Huntland AB, generalagentur för Strasser

FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) portföljbolag The Great Wild AB (publ) (”The Great Wild”) har ingått avtal om förvärv av 100 % av Huntland AB, generalagent för bösstillverkaren Strasser. Förvärvet sker genom en riktad nyemission av 666 667 The Great Wild-aktier á 3 SEK/aktie. Huntland AB (tidigare Åre Bössmakeri AB) startades 1999 med tjänster för…