Nytt avsnitt av FrontOffice videoblogg

Idag publiceras ett nytt avsnitt av FrontOffice Nordic AB (publ) videoblogg. I avsnittet diskuteras bland annat avtalet med GEM Yield fund och FrontOffice Q3-rapport. Videobloggen hittar du på FrontOffice hemsida: https://www.frontofficenordic.se/videoblogg/ I videobloggen diskuterar vi tidigare publicerad information. Om något videoblogginlägg innehåller kurspåverkande information, publicerar FrontOffice först ett pressmeddelande enligt gällande regler. För mer information…

Analysguiden: Hög förväntad avkastning…

FrontOffice är ett investmentbolag med fokus på turnaround- och tillväxtinvest­eringar. Turnaround innebär att man vänder bolag från en negativ nedåtgående trend, till att visa ett positivt resultat. Den förväntade avkastning i turnaround-case är hög, liksom risken. FrontOffice Nordic AB (FrontOffice, bolaget eller FO) investerar i små och medelstora onoterade och listade företag. Investeringar görs i…

Svensk Företagsrekonstruktion vinner nya order om totalt 1,3 miljoner

FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) helägda dotterbolag, Svensk Företagsrekonstruktion har vunnit nya kundorder med ett gemensamt estimerat ordervärde om cirka 1,3 miljoner. Bolagen är verksamma inom bygg, transport och fastighet/fastighetsskötsel. ”Av de bolag som kontaktar oss så finns det fortfarande en viss överrepresentation av branscherna bygg och fastighet. I byggprojekt är det ofta många olika…

FrontOffice tecknar investeringsavtal om 52 miljoner kronor med GEM Global Yield Fund

FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) och GEM Global Yield Fund LLC SCS (”GEM”) har ingått ett investeringsavtal där GEM, vid FrontOffice påkallande, förbinder sig att under en period om 36 månader investera upp till 52 MSEK i FrontOffice. “Samtidigt som konjunkturen börjar svaja och konkurserna ökar, knyter vi genom avtalet med GEM till oss en…

Delårsrapport januari – september 2018

SAMMANFATTNING AV FRONTOFFICEKONCERNEN FÖR JULI – SEPTEMBER 2018 • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 4 288 KSEK (3 317 KSEK) • Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 853 KSEK (3 331 KSEK) • Resultat per aktie 0,07SEK (0,22 SEK) SAMMANFATTNING AV FRONTOFFICEKONCERNEN FÖR JANUARI – SEPTEMBER 2018 • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden…

Johan Lund invald i QuickBits styrelse

Johan Lund, VD i FrontOffice Nordic AB (publ) valdes under QuickBit eu AB (publ) (”QuickBits”) extra stämma in som ordinarie styrelseledamot. Extra stämman hölls i Stockholm den 6 november. ”FrontOffice är en aktiv investerare och det betyder att vi tillför både strategisk och operativ kompetens till våra portföljbolag. Det är ett sätt för oss att säkerställa att…

Svensk Företagsrekonstruktion slår försäljningsrekord – 2,6 miljoner i ordervärde under oktober

Som ett led i att konkurserna stadigt har ökat senaste månaderna stänger FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) helägda dotterbolag, Svensk Företagsrekonstruktion, oktober med nytt försäljningsrekord. Totalt estimerat ordervärde under oktober landar på cirka 2,6 miljoner kronor. ”Det är jättebra att fler företagsledare har förstått fördelarna med företagsrekonstruktion. Det är inte bara värden för bolaget som…

FrontOffice portföljbolag The Great Wild – förvärvar e-handel

FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) portföljbolag The Great Wild AB (publ) har förvärvat 100 % av Jakto AB, som driver e-handelsplattformen jakto.se . Förvärvet sker genom en riktad nyemission av 949 367 The Great Wild-aktier á 3,16 SEK/aktie. Jakto AB erbjuder produkter inom jakt, fiske och sport & friluftsliv via e-handelsplattformen jakto.se. Jakto AB omsatte 4,2 miljoner 2017.…

Kommuniké från extra bolagsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ)

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ) 556935-4946 den 16 oktober 2018. FrontOffice Nordic AB (publ) har i dag avhållit extra bolagstämma. Stämman fattade enhälligt nedan beslut. Val till styrelse och revisorsval Stämman utsåg Johan Gorecki till styrelseledamot intill nästkommande årsstämma. Information om utsedd ledamot Johan Gorecki (f.1974) Johan är medgrundare av GlobalForum och…