Svensk Företagsrekonstruktion, FrontOffice helägda dotterbolag, vinner ny kundorder

FrontOffice helägda dotterbolag Svensk Företagsrekonstruktion vinner ny kundorder Svensk Företagsrekonstruktion AB har vunnit en ny stor kundorder. Kunden är ett bolag som är verksamt inom byggbranschen och omsätter strax över 200 MSEK. Svensk Företagsrekonstruktion är ett helägt dotterbolag till FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) och hjälper företag med tillfälliga finansiella problem att undvika konkurs. ”Den inkomna…

Alexander Gustafsson, världsstjärna i MMA, investerar i FrontOffice Nordic AB

Sportstjärnorna Alexander ”The Mauler” Gustafsson och Jens Byggmark investerar i investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) pågående nyemission. ”Jag kan inte undvika att imponeras av framgångsrika människor oavsett vilken område i livet det än handlar om. Framgång i sport på elitnivå, kräver liksom framgång i investeringar, ett brinnande intresse, fokus och engagemang. Att Alexander och…

FrontOffice Nordic AB (publ) genomför ytterligare investering i FTCS

FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) utökar sitt innehav i fintechbolaget Financial Trancations Control Systems Sweden AB (publ) (FTCS) genom att delta i en kontant riktad nyemission om 3 MSEK motsvarande 250 000 nya aktier (12 SEK/aktie). Investeringen genomförs på en bolagsvärdering av FTCS om ca 305 MSEK. FrontOffice totala innehav i FTCS efter genomförd investering motsvarar…

FrontOffice Nordic AB (publ) helägda dotterbolag Svensk Företagsrekonstruktion AB vinner ny kundorder

Ordervärdet för Svensk Företagsrekonstruktion ligger i spannet 0,5 – 1,5 MSEK. Svensk Företagsrekonstruktion är ett helägt dotterbolag till FrontOffice och hjälper företag med tillfälliga finansiella problem att undvika konkurs. En företagsrekonstruktion är en mycket effektiv väg framåt eftersom alla skulder fryses under rekonstruktionen och inga fordringsägare kan sätta företaget i konkurs. Därigenom skapas tid för…

FrontOffice nyemission fulltecknad – öppnar övertilldelning och förlänger teckningstiden

FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) nyemission är fulltecknad (10 MSEK) och därav har styrelsen valt att besluta om att öppna övertilldelningen om ytterligare (8 MSEK) samt att förlänga teckningstiden ytterligare två veckor till fredagen den 9 mars 2018 kl. 23.00. FrontOffice nyemission har under perioden 1 – 23 februari nått full teckning om 10 MSEK.…

FrontOffice investerar i ett av Nordens främsta tillväxtbolag inom datadriven marknadsföring

FrontOffice Nordic AB investerar i Semantiko MTWABP Sweden AB   FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) har idag ingått investeringsavtal avseende 25 % av aktierna i Semantiko (MTWABP Sweden AB), ett av Nordens främsta tillväxtbolag inom datadriven marknadsföring. Investeringen i MTWABP ska ske genom en riktad kontant nyemission om 2 MSEK och tillförsäkrar FrontOffice en ägarandel…