Bokslutskommuniké 2015

(För fullständig rapport, se bifogad fil) Nettoomsättning uppgick till KSEK 11 325 (9 425) Periodens resultat uppgick till KSEK 383 (-55) Resultat per aktie: SEK 0,03 (0,0) Eget kapital per aktie: SEK 0,13 (0,09) VDs kommentar Det gångna året har präglats av att vi har fått ett flertal större bolag som klienter. Det är ett tydligt tecken…

Nyemissionen övertecknad, FrontOffice tillförs 5 Mkr

FrontOffice Nordic AB (publ) har som tidigare kommunicerats genomfört en nyemission riktad till allmänheten. Emissionen som delvis genomfördes med hjälp av crowdfunding övertecknades. Totalt sett tecknades aktier för cirka 5,6 Mkr fördelat på 183 aktieägare. Emissionen uppgick till fem (5) Mkr. Emissionen öppnades 25 november 2015 och förlängdes vid två tillfällen, sist för att fler…

FrontOffice Nordic AB ansöker om listning på NGM Nordic MTF

FrontOffice Nordic AB har ansökt om listning och den pågående nyemissionen har tecknats till 85 procent. FrontOffice Nordic AB som genomför företagsrekonstruktioner förlänger nu möjligheten att investera i ett tidigt stadium. Anledningen till förlängningen är att bolagets styrelse den 27 januari fattade beslut om att ansöka om att uppta bolagets aktier till handel på NGM…