Kvartalsrapport 1 2016

(För fullständig rapport, inklusive tabeller, se bifogad fil)   Nettoomsättning uppgick till KSEK 2 865 Periodens resultat uppgick till KSEK -531 Resultat per aktie: SEK -0,04 Eget kapital per aktie: SEK 0,23 Inga jämförelsesiffror lämnas då FrontOffice under förra året inte var marknadsnoterat och därmed inte publicerade kvartalsrapporter. Under perioden har en nyemission delregistrerats men är…

Startar gemensamt investmentbolag med Gyllenhammar

FrontOffice Nordic AB (publ) har träffat en överenskommelse med Peter Gyllenhammar AB (PGAB) om att starta ett gemensamt investmentbolag. Det nya investmentbolaget skall investera i sådana företag som FrontOffice kommer i kontakt med under rekonstruktionsarbetet. Med detta samarbete breddar Svensk Företagsrekonstruktion sina erbjudanden till att också omfatta möjlighet att kunna stötta klientföretag/uppdragsgivare med såväl så…