FrontOffice Nordic AB: Förmedlar brygglån till PolyPlank AB (publ)

FrontOffice Nordic AB (publ) har engagerats av PolyPlank AB (publ) att syndikera ett lån på 3 MSEK Polyplank har genomfört en framgångsrik rekonstruktion och behöver nu ytterligare medel för att genomföra ett antal effektiviserande åtgärder samt genomföra satsningar på ökad försäljning och produktion. För att tillföra medel på ett för Polyplank snabbt och ändamålsenligt sätt…